Διεύθυνση:  Πλάτωνος 1, Πολύκαστρο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2343020040

Fax: 2343020302

email: deyapaionias@gmail.com

Ανακοίνωση Βλαβών:  για την αναγγελία βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης, η ΔΕΥΑΠ δέχεται κλήσεις από τους δημότες όλες τις ώρες της ημέρας, κάθε μέρα στο τηλέφωνο 2343020040.  Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για την αποκατάσταση κάποιας βλάβης, είναι σε ετοιμότητα ώστε να επέμβει οποιαδήποτε ώρα και ημέρα του χρόνου.