Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε τον υπερσύνδεσμο που οδηγεί στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου οικισμού της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Γουμένισσας, στην οποία αναρτώνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τον οικισμό αυτό.

A/A

Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

1

Γερακώνα

2

Γουμένισσα

3

Γρίβα

4

Κάρπη

5

Καστανερή

6

Ομαλό

7

Πεντάλοφος

8

Στάθης

9

Φιλυριά