Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε τον υπερσύνδεσμο που οδηγεί στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου οικισμού της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αξιούπολης, στην οποία αναρτώνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τον οικισμό αυτό.

A/A

Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

1

Αξιούπολη

2

Βαλτοτόπι

3

Γοργόπη

4

Δογάνη

5

Ειδομένη

6

Καμποχώρι

7

Κούπα

8

Πηγή

9

Πλάγια

10

Ρύζια

11

Σκρα

12

Φανός

13

Χαμηλό